Co děláme?
Geometrické plány
  • na vyznačení rozestavěné budovy (pro hypoteční úvěry)
  • na vyznačení dokončené budovy (ke koulaudaci)
  • na změnu vnějšího obvodu budovy (přístavby)
  • na změnu hranice pozemku
  • na rozdělení pozemku
  • na doplnění katastru o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci
  • na vyznačení věcného břemene
Vytyčení stavby
Vytyčení hranice pozemků
Zaměření skutečného provedení stavby
Polohopisné a výškopisné plány - podklady pro projekty
... a za kolik
Geometrické plány
  • na vyznačení budovy od 4 800 Kč
  • na rozdělení pozemku od 4 800 Kč za 100m nové hranice
  • na vyznačení věcného břemene od 2 800 Kč
Vytyčení hranic pozemků od 4 800 Kč
Vytyčení staveb od 3 000 Kč
Kontakt:
Ing. Martin Appelt
+420 602 229 008
| nebo využijte formuláře níže.
Kontaktní formulář
Mapa